Home Historia...

Historia...

Koło łowieckie "TROPOWIEC" w Goszczu

 

 

Data założenia koła: 15.05.1960r.

Założyciele koła: Marian Gajdar, Jamkowski, Mieczysław Lesiów, Stanisław Malenta, Mazur, Władysław Rybkowski, Władysław Skwarek, Stanisław Szczypek, Wiktor Świtelski.

 

 

Wiosną 1947r kilku funkcjonariuszy ówczesnej KPMO zamieszkałych w Kątach Wrocławskich zawiązało w ramach Zrzeszenia GWARDIA stowarzyszenie myśliwskie i wydzierżawiło tereny łowieckie w gm. Kąty Wrocławskie i Twardogóra. Do PZŁ stowarzyszenie zostało przyjęte w roku 1949, a w 1953, na mocy Dekretu z dnia 29.10.1952, uzyskało osobowość prawną jako Koło Łowieckie Nr 12 w Kątach Wrocławskich, zrzeszające 12 członków w tym 6 zamieszkałych we Wrocławiu. W tym samym roku członkowie koła zamieszkali we Wrocławiu ze względów organizacyjnych utworzyli filię koła z siedzibą we Wrocławiu. Koło wydzierżawiło obwód łowiecki nr.60 w pow. sycowskim oraz nr. 32 w powiecie strzelińskim. Narastający konflikt w kole doprowadził w 1956r do definitywnego podziału- wrocławska filia przekształciła się w samodzielne koło TROPOWIEC we Wrocławiu, kontynuując dzierżawę obwodu nr 60. Do rejestru kół łowieckich dzielnicy Wrocław- Śródmieście koło zostało wpisane 15.05.1960r. W wyniku korekty granic obwodów łowieckich w 1964r, na wniosek sycowskiej PRŁ koło otrzymało nowy obwód nr. 39 o pow. 3.520 ha.

W 1976 rozpoczęto prace związane z introdukcją bażantów w dzierżawionych łowiskach. Ogromnym nakładem pracy przystosowano do potrzeb hodowli przekazany przez Nadleśnictwo Oleśnica nieużytkowany budynek o pow. 100m2, wybudowano magazyn na karmy, 16 wolier z wybiegami, ogrodzenie terenu, ujęcie wody i przyłącze energetyczne oraz zagospodarowano przyległy teren o pow. 0,8 ha. W okresie 1977-81 wyhodowano łącznie 8.700 bażantów 6-12 tyg, z czego na teren łowiska wypuszczono sukcesywnie aż 3.700 szt. pozostałe sprzedano zainteresowanym kołom łowieckim, uzyskując środki na pokrycie kosztów hodowli. Mimo właściwego przygotowania terenu i intensywnej ochrony wypuszczonych bażantów, nie udało się zasiedlić łowiska w zadowalającym stopniu- bażanty masowo migrowały na tereny otaczające obwód. W tej sytuacji w roku 1982 zaniechano dalszej hodowli. Narastające lawinowo koszty odszkodowań łowieckich zmusiły koło do organizacji polowań dewizowych. Już w latach 1991- 98 myśliwi dewizowi odstrzelili w trybie polowań indywidualnych i zbiorowych 3 jelenie, 81 saren i 28 dzików.

Wzrost ilości członków zamieszkałych na terenie obwodów spowodował w 1992 roku zmianę siedziby koła z Wrocławia  na Goszcz. Aktualnie (rok 2007) Koło liczy 73 członków, w tym 45 zamieszkałych na terenie obwodów lub w najbliższym sąsiedztwie.  Taki skład Koła znacznie ułatwia realizację planów zagospodarowania łowisk, uprawy poletek produkcyjnych oraz wykonywanie i obsługę polowań.

Począwszy od lat dziewięćdziesiątych Koło poczyniło sporo inwestycji w nieruchomości i sprzęt. Między innymi w celu ograniczenia szkód łowieckich zakupiono kilka hektarów ziemi w okolicach Grabownicy. Wydzierżawiono, a następnie zakupiono od Nadleśnictwa Syców osadę leśną Wydzierno, w której wyremontowano budynek mieszkalny, gospodarczy i stodołę, przystosowując je do użytkowania łowieckiego- kwatery myśliwskie, magazyny paszy. Dokupiono również w najbliższej okolicy kilka hektarów gruntów rolnych. Niestety, pożar budynku mieszkalnego- jego całkowite zniszczenie spowodowało spadek zainteresowania obiektem, który obecnie powoli niszczeje. Planowane są inwestycje na terenie obwodu 69 w obiekcie dawnej bażantarni Będzin, lecz będą one mogły być rozpoczęte po uregulowaniu praw własności gruntu...

Aby uatrakcyjnić polowania zawierano umowy z zaprzyjaźnionymi kołami łowieckimi na wymianę polowań. Pierwsza taka wymiana została przeprowadzona z Kołem Łowieckim "Hejnał" w Sycowie, w którym w zamian za polowania na ptactwo wodne, nasi Koledzy- Myśliwi mieli możliwość polowania na zające, kuropatwy i bażanty. Druga wymiana została zrealizowana z Kołem Łowieckim "Ryś"  Zduńska Wola. Myśliwi z tego Koła przyjeżdżają na polowania na zwierzynę grubą i ptactwo wodne, a Koledzy z "Tropowca" polują na terenach polnych nad Wartą na zające i bażanty.

Spory nacisk kładziony jest od lat na doskonalenie umiejętności strzeleckich członków koła. Odbywają się treningi i zawody strzelecki , początkowo na przygodnych przystosowanych do odbywania strzelań terenach, a obecnie na terenie Strzelnicy Myśliwskiej we Wrocławiu. Procentuje to nie tylko poprawną skutecznością strzałów ale i bezpieczeństwem na polowaniach. Przekłada się to na konkretne sukcesy w zawodach i zajmowanie - indywidualnie i drużynowo - miejsca na zawodach w wieloboju myśliwskim na szczeblu okręgowym i krajowym.

 

Poprawiony ( sobota, 21 sierpnia 2010 12:33 )