Home Historia... Granice koła

Granice koła

 

Obwód Nr 69 (poprzednia numeracja- nr 39)

Na północy drogą z miejscowości Sławoszowa do miejscowości Suliradzice i tą drogą na południowy-wschód do granicy województwa. Tą granicą na południe do drogi Cieszyn-Goszcz. Następnie na zachód tą drogą przez miejscowość Domasławice do miejscowości Goszcz skąd na północny-zachód do miejscowości Brzostowo i dalej drogą na północny- wschód do miejscowości Sławoszowa ti. do punktu wyjściowego.

 

Wg Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego Nr 265 z dnia 30 grudnia 2005 r.

 

Opis obwodu:

- obwód łowiecki nr 69 w gm. Twardogóra, pow. 4.440 ha, w tym 1.194 ha lasu z przewagą sosny, 17 stawów hodowlanych o pow. 510 ha. Dominuje zwierzyna gruba- ostoje jeleni, sarn, dzików, a od kilku lat również łosi. Stan zwierzyny drobnej słaby- nieliczna populacja zajęcy, kuropatw, coraz częściej spotykane bażanty. Średni stan lisów i piżmaków, spotyka się kuny i jenoty. Liczne ptactwo wodne- gniazdujące łabędzie, gęsi, wiele gatunków kaczek, perkozy i łyski. Bytują również lęgowe żurawie.

 

 

Obwód Nr 71 (poprzednia numeracja- nr 71, jeszcze wcześniejsza- nr.80)

Mapa

Na północy przecięcie drogi Cieszyn- Domasławice z granicą byłego województwa wrocławskiego oraz granicą Miasta i Gminy Międzybórz i Sośnie i dalej granicą tych gmin w kierunku wschodnim do drogi Chojnik- Międzybórz. Drogą tą przez Międzybórz, Ose, Hałdrychowice, Dziesławice i dalej w kierunku północno- zachodnim przez miejscowośi Węgrowa, Bukowina Sycowska, Królewska Wola do miejscowości Domasławice. W miejscowości Domasławice drogą na północny- wschód do granicy byłego województwa wrocławskiego, a następnie do punktu wyjściowego w kierunku północnym.

 

Wg Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego Nr 265 z dnia 30 grudnia 2005 r.

 

Opis obwodu:

- obwód łów. nr 71 w gm. Międzybórz, pow. 3.520 ha, w tym 1.150 ha mieszanego lasu z przewagą sosny. Dobry stan zwierzyny grubej- jelenie, sarny, dziki, od kilku lat również daniele. Stan zwierzyny drobnej- słaby- nieliczna populacja zajęcy i kuropatw, spotyka się bażanty. Średni stan lisów.

 

Poprawiony ( sobota, 20 listopada 2010 20:26 )